Hvězdárna
Valašské Meziříčí
SPOLEČNÁ DATABÁZE
STRATOSFERICKÝCH LETŮ
Slovenská organizácia
pre vesmírne aktivity (SOSA)
   
Nacházíte se: Úvodní stránka » Novinky

Novinky

Řasy i bakterie letěly na hranici vesmíru

Sobotní ráno 9. října na louce nad hvězdárnou v Partizánskem na západě Slovenska bylo mimořádně větrné. Naplnit héliem a hlavně udržet v rukou velký balón, který vzápětí vzlétl do stratosféry, zvládli jen silní chlapi. Pokyn řízení letového provozu však zněl jasně: „První let v osm hodin ráno, druhý od dvanácti do dvou odpoledne.“ Byl to boj, ale podařilo se. V gondole zavěšené pod balónem vystoupal do výšky 35 kilometrů modul s biochemickými, fotochemickými a biologickými pokusy. Připravili je vědci a studenti z našich i slovenských univerzit.

„Letieť do vesmíru? Viac ako detský sen!“

Až se nad územím našich východních sousedů bude letos na podzim vznášet velký balón s gondolou, na jejíž palubě poletí rozličné vědecké pokusy do stratosféry, bude to kromě jiných vizitka usilovné a navýsost odborné práce členů Slovenské organizace pro vesmírné aktivity. S jejím předsedou Jakubem Kapušem jsme si však povídali nejen o účasti na projektu Společně na hranice vesmíru.

„Můžeme prokázat odolnost bakterií

Připravit experimenty s bakteriemi, které speciální balón vynese do stratosféry. Takový je úkol Ing. Kristýny Doleželíkové, Ph. D. při společném česko-slovenském projektu. „Na obdobném experimentu jsem se podílela již před šesti lety. Tentokrát chceme posunout studii o level výše. Zapojíme do ní pokročilejší analýzy, abychom se dozvěděli mnohem více,“ říká odborná pracovnice Fakulty chemie a biochemie Mendelovy univerzity v Brně, s níž se na přípravě pokusů podílí také RNDr. Michaela Kuthanová.

„Věda bývá frustrující, není pro každého“

Projekt založený na pokusech vynesených balónem do stratosféry se může stát odrazovým můstkem k mnohem smělejším vědeckým počinům. „Budujeme zázemí pro větší a vzdálenější cíle, jaké představují nízká oběžná dráha, vesmírná stanice nebo planeta Mars,“ je přesvědčen Dr. Lukáš Nejdl, vedoucí laboratoře bioanalýzy a zobrazování Ústavu chemie a biochemie Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně.

Mikrořasy je třeba zkoumat. Mají budoucnost

Být přesvědčen o smyslu projektu a svého podílu na něm, současně však být připraven na to, že ne všechno musí vyjít přesně podle výpočtů, plánů a představ. A umět přijmout také prohru, neboť "...i experiment, který se nepodaří, je velmi užitečný, protože věda spočívá v hledání cest..." S tímto vědomím jdou do projektu Společně na hranici vesmíru dva členové realizačního týmu – Dr. Dalibor Húska, vedoucí Výzkumné skupiny nanobiotechnologie rostlin a mikrořas, která je součástí Ústavu chemie a biochemie při Mendelově univerzitě v Brně, a studentka Katarína Molnárová.

Při startu pociťuji radost i nervozitu

Rozhovor s Ing. Janem Zítkou z výzkumného pracoviště CEITEC při Vysokém učení technickém v Brně o přípravě stratosférických letů z pohledu technika a vývojového pracovníka odpovědného za přípravu hardwaru pro výzkumné týmy. Jedná se o náročné úkoly přinášející různé emoce, jak sám říká: „Při startu pociťuji radost i nervozitu“

Stratosférický let SP-VONT - úspěšný

1. prosince v dopoledních hodinách odstratoval z letiště v Malých Bielicách (u Partyzánského, Slovenská republika) stratosférický balón pod kódovým označením SP-VONT, který nesl několik experimentálních modulů, které jsou díle mladých inženýrů, vědců a techniků z obou stran hranice. V tomto článku vám přinášíme základní informace a také několik snímků z přípravy, letu i přistání a také unikátní snímky přímo ze stratosféry.

Na hranici vesmíru společně

Je to pás široký několik desítek kilometrů, jenž nás dělí od nekonečného vesmíru. Snad proto stratosféra člověka neustále fascinuje. Touha prozkoumat tamní prostředí a dozvědět se o něm co nejvíce je tak silná, že čeští a slovenští odborníci jí zasvětili další projekt přeshraniční spolupráce, tentokrát s názvem Společně na hranici vesmíru. Právě o něm jsme si povídali s ředitelem valašskomeziříčské hvězdárny Liborem Lenžou.

Předmět zájmu: Stratosféra

Za „Rok technologií a stratosféry“ mohou letopočet 2019 s trochou nadsázky označit čeští a slovenští kolegové, mezi nimi i pracovníci Hvězdárny Valašské Meziříčí. Společně budou realizovat projekt s názvem  Společně pro podporu vzdělávání v oblasti nových technologií, který je i tématem následujícího rozhovoru s ředitelem hvězdárny Liborem Lenžou.

 

Projekt SP-VONT zahájen

Cílem projektu přeshraniční spolupráce, který byl zahájen od počátku roku 2019 a měl by trvat do konce roku, je zvýšit intenzitu a rozsah spolupráce v příhraniční oblasti mezi různými subjekty v oblasti výzkumu, vývoje, vzdělávání i průmyslu. Rádi bychom do realizace projektu a jeho aktivit zapojili více partnerských organizací.

Novinky můžete odebírat přes RSS.
Tato stránka je vytištěna z webu stratolety.astrovm.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.
WebArchiv Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí Příspěvková organizace Zlínského kraje. Telefon: 571 611 928, E-mail: info@astrovm.cz, Vyrobil: WebConsult.cz
Jak chráníme Vaše osobní údaje