Hvězdárna
Valašské Meziříčí
SPOLEČNÁ DATABÁZE
STRATOSFERICKÝCH LETŮ
Slovenská organizácia
pre vesmírne aktivity (SOSA)
   
Nacházíte se: Úvodní stránka » Projekt SP-VONT

Projekt SP-VONT

Projekt Společně pro podporu vzdělávání v oblasti nových technologií

Projekt Společně pro podporu vzdělávání v oblasti nových technologií (SP-VONT) je zaměřen na zvýšeni intenzity a rozsahu spolupráce v česko-slovenském příhraničí mezi subjekty v oblasti výzkumu, vývoje, vzdělávání i průmyslu.

Kromě vzdělávacích a informačních akcí i sdíleného know-how mezi partnery využijeme projekt ke společné přípravě nejnáročnější aktivity projektu, tj. vypuštění stratosférického balónu s experimenty. Významným počinem projektu je také vytvoření, stabilizace a udržování přeshraniční internetové databáze výsledků a postupů získaných při společných stratosférických experimentech, které budou postupně zveřejňovány na těchto webových stránkách.

Projekt navazuje na dřívější, velmi úspěšnou spolupráci obou partnerů malého projektu – Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o., a Slovenské organizace pro vesmírné aktivity.

Stručný přehled plánovaných aktivit malého projektu v příhraniční oblasti

Realizace společných veřejných vzdělávacích aktivit (I06)

Vzdělávací aktivita v podobě společného odborného a vzdělávacího semináře s pracovním názvem „Kosmické technologie a kosmický výzkum“. Akce bude určena veřejnosti z příhraniční oblasti, zejména mládeži ze středních a vysokých škol technického zaměření.

Aktivita přispěje ke zvýšení povědomí o nových kosmických technologiích a jejich využití v běžném životě, přípravě nových a realizaci stávajících kosmických projektů i výsledků kosmického výzkumu. Akce přispěje k lepšímu vzájemnému poznání zájemců z obou stran hranice, zvýší jejich informovanost nejen o výsledcích velkých projektů, ale také o našem projektu a jeho cílech. Přispěje k publicitě aktivit v příhraniční oblasti.

Setkání pracovního týmu (K01)

Aktivita je zaměřena na odbornou veřejnost, pracovníky výzkumných institucí, inovačních firem, výzkumných ústavů, univerzit, ale i středních škol. Snahou je vytvořit podmínky pro vzájemné setkání členů pracovního týmu, zájmových aktérů z příhraničního regionu a představení aktivit, know-how partnerů a vyjádření vůle o navázání spolupráce. Akce přispěje k prohloubení stávající spolupráce, navázání spolupráce s novými subjekty a obyvateli, představení záměrů a připravovaných aktivit a akcí.

Společná výměnná aktivita mezi partnery malého projektu (K09)

Aktivita je zaměřena na rozvoj a prohloubení odborné, věcné a technické spolupráce mezi partnery projektu i dalšími partnery, aktivně zapojenými do realizace. Přispěje k lepší odborné spolupráci a motivaci mladých lidí na obou stranách hranice k zajímavé spolupráci. Je koncipována také jako motivační prvek podporující udržení nových spolupracovníků v týmech.

Nejrozsáhlejší aktivita projektu, která obsahuje následujícítři akce:

  • Workshop s pracovním názvem „Společně pro podporu vzdělávání a využívání nových technologií“, určený členům projektového týmu a pozvaným hostům z cílových skupin.
  • Workshop nazvaný „Možnosti a příležitosti ve výzkumu vysoké atmosféry a testování materiálů v podmínkách blízkých kosmickému prostoru“, který je určen členům projektového týmu a pozvaným zástupcům firem, organizací a škol.
  • Společné vypuštění, let do stratosféry, realizace experimentů ve vysoké atmosféře a monitorování letu stratosférického balónu na Slovensku, testy materiálů; určeno projektovému týmu, veřejnosti, autorům experimentů a technikům.

Předstartovní přípravy stratosférického balónu v rámci projektu SP-VONT ze dne 1. 12. 2019. Letiště Partyzánske, Malé Bielice. Autor: HVM a SOSA

Tvorba společné informační platformy (K16)

Cílem je shromáždit a efektivně zpracovat obrovské množství dat, upravit je pro webovou prezentaci, dodat nezbytné technické informace, doplnit obrazovými výstupy. Paralelně s tím bude upraven a doplněn redakční systém stránek www.astrovm.cz (žadatele), kde vznikne samostatná podstránka stratolety.astrovm.cz, bude navržen a implementován grafický vzhled podstránek a propojen s webem partnera (partnerů).

Poté budou jednotlivá data podle času a po jednotlivých letech doplňována do společné přeshraniční databáze včetně možností přístupu k primárním naměřeným datům z obou stran hranice.

Prezentační a propagační aktivity ve vztahu k realizovanému projektu (K24)

Aktivita osloví střední školy v příhraničí (cca 10 škol technického či přírodovědného zaměření na každé straně hranice) s nabídkou realizace propagační aktivity včetně ukázky 3D tiskárny. Akce mohou být otevřeny i veřejnosti.

Akce přispějí zejména k oslovení mladé generace nastupující na univerzity, významným způsobem rozšíří publicitu mezi důležitý segment cílové skupiny. Zároveň bude vzdělávací v kontextu toho, že i v příhraniční oblasti lze provádět zajímavý výzkum a experimenty na velmi vysoké úrovni.

Pořízení vybavení (K25)

Aktivita přispěje k nákupu nových technologií, efektivně využitelných v rámci partnerské spolupráce (3D tiskárna), řešení odborných i vzdělávacích projektů, motivaci mladých lidí ke studiu technických oborů a zrychlení procesu vývoje nových komponentů pro experimenty a snížení nákladů na tento proces.

 

 

Projekt je spolufinancován z programu Interreg V-A Slovenská republika Česká republika
Fond malých projektů

Tato stránka je vytištěna z webu stratolety.astrovm.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.
WebArchiv Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí Příspěvková organizace Zlínského kraje. Telefon: 571 611 928, E-mail: info@astrovm.cz, Vyrobil: WebConsult.cz
Jak chráníme Vaše osobní údaje