Hvězdárna
Valašské Meziříčí
SPOLEČNÁ DATABÁZE
STRATOSFERICKÝCH LETŮ
Slovenská organizácia
pre vesmírne aktivity (SOSA)
   

Vítejte na webových stránkách věnovaných přeshraniční spolupráci v oblasti stratosférických letů

Stratosférická sonda letu SP-VONT ve vysoké atmosféře Země. Autor: HVM a SOSAStratosféra je velmi zajímavou vrstvou zemské atmosféry, která ve spodní části navazuje na nejspodnější troposféru, kde se vytváří počasí a na jejímž dně se pohybujeme.

Tyto specializované webové stránky vznikly v rámci projektu přeshraniční spolupráce mezi Hvězdárnou Valašské Meziříčí, p. o. a Slovenskou organizací pro vesmírné aktivity (SOSA). Projekt navazuje na předchozí úspěšné projekty, které jsme společně realizovali v posledních necelých deseti letech. Tyto společné projekty se zabývaly výzkumem stratosféry, vývojem stratosférických sond a přístrojů, ale i vzděláváním a popularizací.

Co na těchto stránkách najdete? Hlavní cílem těchto stránek je připravit přehledné informace o jednotlivých společně realizovaných letech do stratosféry, které jsou připraveny a dále doplňovány v části Databáze společných letů. Pro mnohé budou zajímavé nejen informace o akcích, které jsme již realizovali, ale také o akcích plánovaných, které najdete v části Společné akce.

Tyto hlavní části jsou pak doplněny stručnými informacemi o stratosféře (Co je to stratosféra), a jejím výzkumu a důvodech, proč je tak zajímavá pro výzkum i testování různých systémů a technologií (Proč do ní létáme) a dále základními informace o realizovaném projektu (Projekt SP-VONT) a informacemi o možnostech a příležitostech přeshraniční spolupráce (Spolupráce přes hranice).

Stratosférické lety a přeshraniční spolupráce

Hvězdárny jsou místem vzdělávání, popularizace, osvěty i zábavy v oblasti astronomie, meteorologie, ale také kosmonautiky, raketové techniky a celé řady dalších oborů přírodních věd, techniky i technologií.

Vypuštění malého pikobalónu z areálu valašskomeziříčské hvězdárny. Seminář v rámci projektu SP-VONT, listopad 2019.Jak se Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. dostala k výzkumu stratosféry? Odpověď je relativně jednoduchá! Díky spolupráci se skupinou nadšenců, ale také odborníků na celou řadu oborů, které nejenže umožnily přípravy a lety výzkumných, měřící i popularizačních sond do stratosféry, ale později také připravily a vypustily na oběžnou dráhu první slovenskou družici SkCube. Tato skupina nadšenců je známa pod zkratkou SOSA - Slovak organisation for space activities.

Od počáteční skromné spolupráce se už někdy v letech 2011-2012, jsem společně připravili první projekty podporující nejen přeshraniční spolupráci v této oblasti, ale také vzdělávání, přípravy a podpory mladých talentů, včetně společných letů do stratosféry. Právě těmto společným aktivitám jsou věnovány tyto webové stránky. Najdete zde téměř vše ze vzájemné spolupráce nejen Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o. a Slovenské organizace pro vesmírné aktivity, ale tak ze spolupráce s dalšími organizacemi, firmami, institucemi i jednotlivci.

Pohled na stratosféru z výšky kolem 35 km nad povrchem Země. Vrstvy stratosféry jsou vidět v pravé části obrázku nad zemským okrajem jako světle modré soustředné vrstvy obalující naší planetu. Autor: Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. a SOSA, Let SDS-01,listopad 2013.

Stratosféra - jen krok do vesmíru

Důvodů proč je pro nás stratosféra tak zajímavá je více, než bychom si mysleli. Jedním z důležitých momentů je i skutečnost, že podmínky panující ve stratosféře jsou diametrálně odlišné od toho, co známe na zemském povrchu (teplota, tlak, vlhkost, intenzita kosmického záření, UV záření apod.) a blíží se podmínkám ve vesmíru.

Lze tedy ve stratosféře vyzkoušet většinu systémů a subsystémů budoucí družice, naučit tým techniků i vědců jak se "dělají družice". A to vše za velmi nízkou cenu v porovnání s cenou startů a provozu skutečných družic.

Dalším významným prvkem je také motivační a vzdělávací efekt pro mladé zájemce nejen o kosmonautiku, kosmickou techniku a technologie, o vesmír, ale také o přírodní vědy, moderní technologie apod. Právě lety do stratosféry mohou být velmi přítažlivým a motivujícím mezistupněm před krokem do opravdového vesmíru, na oběžnou dráhu Země.

Kromě toho všeho panují ve stratosféře extrémní podmínky, najdeme zde také prachové částice všeho druhu, zajímavý chemismus a dokonce i živé tvory. Kromě toho máme pod sebou už značnou vrstvu atmosféry, která nám jinak brání ve výhledu do okolního vesmíru například v ultrafialové části spektra. Mimo to je zde i výrazně zvýšená hladina kosmického záření, které má negativní vliv nejen na techniku, ale také na organismy. A mohli bychom dále pokračovat.

Podrobnější informace o důvodech, proř je z mnoha hledisek stratosféra tak zajímavá pro výzkum i jako prostředek ke vzdělávání a předstupněm cest a aktivit ve vesmíru najdete na samostatné stránce Proč létáme do stratosféry?

 

Stratosféra pro spolupráci a výzkum

Tyto webové stránky si kladou za cíl představit společné aktivity, informovat o připravovaných i úspěšně realizovaných společných aktivitách, ale také představit širší odborné veřejnosti, studentům, představitelům inovačních firem a zájemcům z řad široké veřejnosti. Dále však také představit základní informace o velmi zajímavé vrstvě zemské atmosféry - stratosféře, kde jsou již okolní podmínky velmi podobné jako v kosmické prostoru, na oběžných drahách kolem Země. Je zde nízká teplota, velmi nízký tlak, vysoká intenzita kosmického záření i krátkovlnného elektromagnetického záření.

Je zde možné nejen studovat toto zajímavé přírodní prostředí, vlivy člověka na jeho stav, ale také zde testovat celou řadu technických systémů, které chceme dále využít při dobývání kosmu...

 

NOVINKY

Řasy i bakterie letěly na hranici vesmíru

10.10.2021

Sobotní ráno 9. října na louce nad hvězdárnou v Partizánskem na západě Slovenska bylo mimořádně větrné. Naplnit héliem a hlavně udržet v rukou velký balón, který vzápětí vzlétl do stratosféry, zvládli jen silní chlapi. Pokyn řízení letového provozu však zněl jasně: „První let v osm hodin ráno, druhý od dvanácti do dvou odpoledne.“ Byl to boj, ale podařilo se. V gondole zavěšené pod balónem vystoupal do výšky 35 kilometrů modul s biochemickými, fotochemickými a biologickými pokusy. Připravili je vědci a studenti z našich i slovenských univerzit.

„Letieť do vesmíru? Viac ako detský sen!“

08.09.2021

Až se nad územím našich východních sousedů bude letos na podzim vznášet velký balón s gondolou, na jejíž palubě poletí rozličné vědecké pokusy do stratosféry, bude to kromě jiných vizitka usilovné a navýsost odborné práce členů Slovenské organizace pro vesmírné aktivity. S jejím předsedou Jakubem Kapušem jsme si však povídali nejen o účasti na projektu Společně na hranice vesmíru.

„Můžeme prokázat odolnost bakterií"

17.05.2021

Připravit experimenty s bakteriemi, které speciální balón vynese do stratosféry. Takový je úkol Ing. Kristýny Doleželíkové, Ph. D. při společném česko-slovenském projektu. „Na obdobném experimentu jsem se podílela již před šesti lety. Tentokrát chceme posunout studii o level výše. Zapojíme do ní pokročilejší analýzy, abychom se dozvěděli mnohem více,“ říká odborná pracovnice Fakulty chemie a biochemie Mendelovy univerzity v Brně, s níž se na přípravě pokusů podílí také RNDr. Michaela Kuthanová.

„Věda bývá frustrující, není pro každého“

05.05.2021

Projekt založený na pokusech vynesených balónem do stratosféry se může stát odrazovým můstkem k mnohem smělejším vědeckým počinům. „Budujeme zázemí pro větší a vzdálenější cíle, jaké představují nízká oběžná dráha, vesmírná stanice nebo planeta Mars,“ je přesvědčen Dr. Lukáš Nejdl, vedoucí laboratoře bioanalýzy a zobrazování Ústavu chemie a biochemie Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně.

Mikrořasy je třeba zkoumat. Mají budoucnost

04.05.2021

Být přesvědčen o smyslu projektu a svého podílu na něm, současně však být připraven na to, že ne všechno musí vyjít přesně podle výpočtů, plánů a představ. A umět přijmout také prohru, neboť "...i experiment, který se nepodaří, je velmi užitečný, protože věda spočívá v hledání cest..." S tímto vědomím jdou do projektu Společně na hranici vesmíru dva členové realizačního týmu – Dr. Dalibor Húska, vedoucí Výzkumné skupiny nanobiotechnologie rostlin a mikrořas, která je součástí Ústavu chemie a biochemie při Mendelově univerzitě v Brně, a studentka Katarína Molnárová.

Tato stránka je vytištěna z webu stratolety.astrovm.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.
WebArchiv Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí Příspěvková organizace Zlínského kraje. Telefon: 571 611 928, E-mail: info@astrovm.cz, Vyrobil: WebConsult.cz
Jak chráníme Vaše osobní údaje