Hvězdárna
Valašské Meziříčí
SPOLEČNÁ DATABÁZE
STRATOSFERICKÝCH LETŮ
Slovenská organizácia
pre vesmírne aktivity (SOSA)
   
Nacházíte se: Úvodní stránka » Novinky » Můžeme prokázat odolnost bakterií

„Můžeme prokázat odolnost bakterií"

17.05.2021

Připravit experimenty s bakteriemi, které speciální balón vynese do stratosféry. Takový je úkol Ing. Kristýny Doleželíkové, Ph. D. při společném česko-slovenském projektu. „Na obdobném experimentu jsem se podílela již před šesti lety. Tentokrát chceme posunout studii o level výše. Zapojíme do ní pokročilejší analýzy, abychom se dozvěděli mnohem více,“ říká odborná pracovnice Fakulty chemie a biochemie Mendelovy univerzity v Brně, s níž se na přípravě pokusů podílí také RNDr. Michaela Kuthanová.

Úkolem laboratoře na Ústavu chemie a biochemie AF MENDELU v Brně je připravit experimenty s bakteriemi.

Co si pod vašimi experimenty s bakteriemi mohu představit?

Jsou to bakterie, které rostou za laboratorních podmínek v koloniích na živném agaru. Jsou uzavřené v kyvetách, které budou upevněny na modulu neseném stratosférickým balónem. Bakterie vystavíme podmínkám stratosféry a po návratu na Zemi je v laboratoři podrobíme analýzám prokazujícím vliv působení tamního ultrafialového a kosmického záření a teploty na jejich růst, metabolismus a citlivost vůči vybraným látkám a samotnému záření.

Je těžké nachystat pokus, který poletí do stratosféry? Co to obnáší?

Před stratosférickým letem je nutné provést analýzy, kterými potvrdíme správnost přípravy pokusu. Nejprve je třeba zvolit, v jaké formě a na jaké živné půdě bakterie do stratosféry poletí. Musíme dbát i na to, abychom zabránili vlivu transportních podmínek na vzorky s bakteriemi. Další krok představuje simulace podmínek stratosféry přímo v laboratoři a provedení analýz prokazujících zmíněné bakteriální změny. Díky těmto laboratorním „předpokusům“ můžeme potvrdit nebo vyvrátit předpokládané hypotézy.

A co si od svých experimentů slibujete?

Očekáváme, že se prokáže působení stratosférické teploty, ultrafialového a kosmického záření na růst, metabolismus a citlivost bakterií. Vlivem nepříznivých podmínek jsou schopny přizpůsobovat se a zvyšovat tak svoji odolnost. Zaměříme se na prokazování růstových změn, metabolismu, zvýšené odolnosti vůči ultrafialovému záření, antibiotickým látkám, biocidům, ale třeba i kovům.

Jaký to bude mít praktický význam?

V tomto případě se zabýváme základním výzkumem vlivu prostředí stratosféry na bakterie. Výsledky našich experimentů mohou posloužit jako významné podklady pro studium schopnosti adaptace mikroorganismů ve vesmírných podmínkách nebo evoluční vědy. Některé studie přirozenou přítomnost bakteriálního života ve stratosféře přímo potvrzují. Otevírají se tím nové obzory nejen pro studium extremofilů, ale zvyšuje se i rozsah možných prostředí, v nichž lze nalézt život – třeba i na jiných planetách.

Není to nebezpečné, zahrávat si s bakteriemi, zvláště v nynější koronavirové době?

Práce s bakteriemi není nebezpečná, když znáte správnou laboratorní praxi a dodržujete veškerá opatření. V tomto ohledu není důvod k obavám. Navíc pro naši studii používáme bakterie, které jsou nepatogenní.

Práce v laboratoři musí být velmi pečlivá a systematická.

Je příprava takového pokusu rutina, nebo se člověk musí neustále soustředit?

Rutinní jsou laboratorní analýzy, jež musíme stoprocentně ovládat. Velmi důležité je dbát na přípravu návrhů jednotlivých pokusů v rámci této studie, kterou nesmíme podcenit. Vždy je důležité stanovit si hypotézy celého experimentu, což obnáší časově náročné studium odborné literatury a laboratorní testování před letem do stratosféry.

Co když se přesto něco nepodaří?

Vždy může nastat komplikace nebo se naše hypotézy nemusejí potvrdit. Když ale přípravu nepodceníme, pevně věřím, že experiment proběhne bez potíží. A pokud se nepodaří potvrdit všechny předem stanovené hypotézy, i tohle přece může být experimentální výsledek! Proto jsou velmi důležité právě fáze pečlivého studia literatury a „předpokusů“ v laboratorních podmínkách.

Neláká vás vzlétnout také a provést svůj experiment ve vesmírné laboratoři?

Vnitřně by mě tato představa určitě lákala, ale strach z létání nad tímto chtíčem, bohužel, převládne. (úsměv) Pokud by se našel někdo odvážný z našeho týmu, určitě bychom jej maximálně podpořili.


« Zpět

Tato stránka je vytištěna z webu stratolety.astrovm.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.
WebArchiv Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí Příspěvková organizace Zlínského kraje. Telefon: 571 611 928, E-mail: info@astrovm.cz, Vyrobil: WebConsult.cz
Jak chráníme Vaše osobní údaje