Hvězdárna
Valašské Meziříčí
SPOLEČNÁ DATABÁZE
STRATOSFERICKÝCH LETŮ
Slovenská organizácia
pre vesmírne aktivity (SOSA)
   
Nacházíte se: Úvodní stránka » Novinky » Na hranici vesmíru společně

Na hranici vesmíru společně

19.12.2019

Je to pás široký několik desítek kilometrů, jenž nás dělí od nekonečného vesmíru. Snad proto stratosféra člověka neustále fascinuje. Touha prozkoumat tamní prostředí a dozvědět se o něm co nejvíce je tak silná, že čeští a slovenští odborníci jí zasvětili další projekt přeshraniční spolupráce, tentokrát s názvem Společně na hranici vesmíru. Právě o něm jsme si povídali s ředitelem valašskomeziříčské hvězdárny Liborem Lenžou.


Můžete projekt stručně představit?
Realizujeme ho s naším dlouhodobým partnerem, kterým je Slovenská organizace pro vesmírné aktivity. Společně vytvoříme malé výzkumné a inovační týmy složené z českých a slovenských studentů, vědců, inženýrů a dalších špičkových pracovníků. Jejich cílem bude vyvinout a připravit experimentální moduly, které bychom na závěr projektu chtěli vynést do stratosféry. Na rozdíl od předchozího projektu s názvem Společně pro podporu vzdělávání v oblasti nových technologií však k prostému testování jejich funkčnosti přidáme i vědecký program. To vyžaduje také laboratorní podporu, kterou zajistí kolegové z brněnských vysokých škol – Ústavu chemie a biochemie Agronomické fakulty Mendelovy univerzity a Vysokého učení technického.

 
V čem zmíněný vědecký program spočívá?
Bude mít několik částí. První se bude zabývat tématem mikrořas, přesněji působením takzvaných stresových faktorů na tyto organismy. Jednou z vlastností mikrořas je schopnost reagovat na vnější extrémní vlivy změnou metabolických procesů. To je velmi zajímavý poznatek. S využitím této vlastnosti lze vypěstovat mikrořasy odolnější vůči kosmickému záření, které bude možné používat pro výrobu biomasy na oběžné dráze nebo při meziplanetárních letech.

Stratosférická sonda při sestupu při letu SP-VONT.

 A zbývající dvě části vědeckého výzkumu?
Významnou skupinu představují výzkumy v oblasti fotochemie. Jejich prostřednictvím se snažíme otestovat, do jaké míry v reálných podmínkách intenzivního ultrafialového záření ve stratosféře vznikají nanočástice de facto samovolně z takzvaných prekurzorů, tedy z látek obsažených v atmosféře, na površích planet a podobně. Tyto krystaly, převážně o velikosti od 2 do 10 nanometrů, mohou mít pozoruhodné vlastnosti – například mohou nahradit enzymy. Jiná skupina experimentů se týká odrazu rádiových vln od ionosféry. V jejich případě chceme zjistit, kde reálně začíná ionosférická vrstva a jaké jsou její fyzikální parametry, abychom je mohli zahrnout do výpočetních modelů, které připravují naši kolegové z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského Akademie věd ČR v Praze. Součástí projektu bude také zobrazování, neboť pěkné obrázky ze stratosféry vždy potěší a mohou mnohé napovědět (úsměv).

 
Jaký praktický význam mohou mít všechny tyto experimenty? Inspirovaly vás k nim potřeby, které vzešly z praxe?
Pokud jde o technické a technologické záležitosti, jedná se většinou o vývoj pro sondy a družice, například ve spojitosti s telekomunikacemi a palubními počítači. Dalším faktorem je základní výzkum, který ukazuje na částečně neprobádané oblasti, kvůli nimž nejsme schopni napodobit „tvrdé“ podmínky v laboratořích. Právě stratosféra je ideální „laboratoří“, jež tyto podmínky nabízí.

 
Důležitou inspirací je pro vás také aplikovaná věda. 
V současné době se například hodně mluví o možnosti pěstovat mikrořasy ve speciálních bioreaktorech, které si můžeme představit jako válec stejně jako fasádu domu, kde je dostatek světla a dodávaných živin, aby mikrořasy mohly vyrábět biomasu pro další zpracování. Výhodou je, že některé druhy mikrořas jsou schopné růst i ve tmě, když jim dodáme cukry. Všechno jsou to tedy podněty, které vzešly z vývojové praxe a jejích „inovačních tlaků“. 

 

Průběh jednotlivých experimentů bude obdobný jako u předchozího projektu?
Z velké části ano, i když plánujeme zásadní změny. Například pokusům s mikrořasami bude předcházet několik měsíců trvající laboratorní příprava, při níž bude zapotřebí tyto organismy vypěstovat, nakultivovat, umístit do správných živných půd a zatavit do mikrokyvet. Jakmile pokus proběhne a sonda přistane zpět na Zemi, bude následovat časově náročná analýza mikrořas v laboratořích. Velmi podobně tomu bude se zmiňovanými prekurzory měnícími se v nanočástice.


Kdy sondy s připravovanými experimenty do stratosféry vypustíte? A kdy budeme znát konkrétní výsledky?
Předpokládáme, že balon vypustíme v období od září do listopadu 2021, kdy klesá hustota leteckého provozu. Pokud jde o přetavení vědeckých výsledků do podoby odborných publikací, to potrvá nejspíše déle než rok, protože nejprve bude nutné provést poměrně náročné analýzy.


« Zpět

Tato stránka je vytištěna z webu stratolety.astrovm.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.
WebArchiv Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí Příspěvková organizace Zlínského kraje. Telefon: 571 611 928, E-mail: info@astrovm.cz, Vyrobil: WebConsult.cz
Jak chráníme Vaše osobní údaje