Hvězdárna
Valašské Meziříčí
SPOLEČNÁ DATABÁZE
STRATOSFERICKÝCH LETŮ
Slovenská organizácia
pre vesmírne aktivity (SOSA)
   
Nacházíte se: Úvodní stránka » Co je to stratosféra

Co je to stratosféra

Výzkum stratosféry, stejně jako ostatních vyšších vrstev zemské atmosféry, byl velmi těsně spjatý s technickým a technologickým pokrokem lidstva. Technický pokrok postupně umožnil lépe poznat a pochopit vyšší vrstvy atmosféry, určit jejich základní parametry a zejména lépe pochopit vzájemné vertikální i horizontální vazby mezi nimi a jejich dopady na troposféru, tedy i na lidstvo a společnost.

Pohled na vrstvu stratosféry nad zemským okrajem pořízený při letu SP-VONT v prosinci 2019. Autor: HVM a SOSA

Pohled na vrstvu stratosféry nad zemským okrajem, pořízený při stratosférickém letu SP-VONT v prosinci 2019. Autor: HVM a SOSA

Zemská atmosféra

Planetární atmosféra Země je unikátním systémem z toho pohledu, že její spodní část, tzv. troposféra, obsahuje něco kolem 21 % kyslíku. Tím se odlišuje od všech dosud známých atmosfér jiných planet či měsíců. Zemská atmosféra, tak jako většina jiných planetárních atmosfér, se skládá z několika vrstev s odlišnými fyzikálními vlastnostmi, parametry a chemickým složením. Stratosféra představuje jednu z vrstev zemské atmosféry, vyznačuje se relativně stabilním prostředím s výrazným vertikálním zvrstvením. Vertikální pohyby jsou omezené a vzduch je promícháván zejména v horizontální rovině.

Stratosféra se nachází ve výškách přibližně 11 až 50 km. Na spodní straně je oddělena od troposféry tzv. tropopauzou a od vyšší části atmosféry (mezosféry) tzv. stratopauzou. Přibližně do výšky 30 km je zde stálá teplota, která se v závislosti na zeměpisné šířce pohybuje mezi -45 až -75 °C. Dále zde ve výškách 25–35 km najdeme významnou vrstvu s vyšší koncentrací trojatomové molekuly kyslíku – ozónu (O3). Jedná se o tzv. ozónovou vrstvu, která významně blokuje krátkovlnné záření Slunce a nepropouští ho do nižších vrstev atmosféry, tedy ani do biosféry. Uvádí se, že do nižších výšek propustí méně než 1 % ultrafialového záření. Vlivem intenzivního pohlcování krátkovlnného záření Slunce se ozónová vrstva zahřívá.

Vertikální dělení atmosféry, červenou vynesen průběh teploty, upraveno dle Kupčihová (2014) Převzato z: Pišoft, P., Stratosféra, dostupné na https://www.branadovesmiru.eu/odborne-clanky/stratosfera.html.Vertikální dělení atmosféry červeně je vynesen průběh teploty. Upraveno dle Kupčihová (2014). Převzato z: Pišoft, P., Stratosféra, dostupné na https://www.branadovesmiru.eu/odborne-clanky/stratosfera.html

Podrobnější a odbornější informace o stratosféře z pohledu odborníka najdete na jiném našem webu v článku Stratosféra, jehož autorem je Petr Pišoft z Katedry meteorologie a ochrany prostředí, MFF UK v Praze.


Tato stránka je vytištěna z webu stratolety.astrovm.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.
WebArchiv Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí Příspěvková organizace Zlínského kraje. Telefon: 571 611 928, E-mail: info@astrovm.cz, Vyrobil: WebConsult.cz
Jak chráníme Vaše osobní údaje